Program konferencji:

 

11 października (środa)

 

9.30: Otwarcie konferencji:
Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ksiądz Profesor Stanisław Wilk

10.00-11.20:
Ksiądz Prof. Stanisław Zięba (Lublin), Człowiek syntezą czterech żywiołów.
Dr Zbigniew Borkowski (Lublin), Żywioły jako siły kreujące krajobrazy.
Dr Marek Kamola (Lublin), Las a cztery żywioły.
Dr Małgorzata Milecka (Lublin), Znaczenie wody w działalności Ojców Cystersów w Polsce.

11.20-11.40: Przerwa na kawę

11.40-13.30:
Prof. Karolina Targosz (Kraków), Cztery żywioły w teatrze barokowym na przykładzie opery Władysława IV.
Prof. Maria Maślanka-Soro (Kraków), Charakter, symbolika i funkcja żywiołów w poetyckiej wizji zaświatów u Dantego.
Dr Wanda Bajor (Lublin), Immanencja czy transcendencja człowieka wobec żywiołów.
Dr hab. Marek Jakubów (Lublin), Piękne żywioły. Postrzeganie zjawisk naturalnych w niemieckojęzycznej literaturze XIX wieku.
Dyskusja

13.30-15.00: Przerwa na obiad

15.00-16.10:
Prof. Krystyna Moisan - Jabłońska (Warszawa), Obecność czterech żywiołów w polskiej sztuce i piśmiennictwie doby baroku
Prof. Małgorzata Matecka (Lublin), Żywioły wodne w twórczości Mikołaja Rymskiego Korsakowa.
Dr Adam Kunysz (Lublin), Elementy ekfrazy a żywioł wody w powieści Virginii Woolf 'Do latarni' oraz 'Krainie wód' Grahama Swifta.

16.10-16.30 : Przerwa na kawę

16.30-18.00:
Dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Olsztyn), Światło w ikonie jako uobecnienie Bożej energii.
Mgr Zofia Ciećkiewicz (Kraków), Liczba cztery, czyli cztery żywioły.
Siostra Dr hab. Teresa Paszkowska (Lublin), Żywioły jako środek wyrazu dla doświadczeń duchowych (studium teologiczno-duchowościowe).
Prof. Małgorzata Urszula Mazurczak (Lublin), Kamień - skała. Realizm czy topos literacki na wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego XV i początku XVI wieku.
Dyskusja

18.00-20.00: Kolacja - spotkanie towarzyskie uczestników konferencji i gości w Stołówce KUL.

 

12 października (czwartek)

 

9.30-11.00:
Dr Jowita Patyra, (Lublin), Przedstawienia żywiołów w gotyckiej ikonografii Apokalipsy św. Jana.
Dr Beata Purc - Stępniak, (Gdańsk), Woda śmierci - woda życia. Moc i potęga wody w malarstwie niderlandzkim XV - XVI wieku.
Ksiądz Prof. Stanisław Kobielus, (Warszawa), Żywioł wody jako szata zasłaniająca nagość Chrystusa w przedstawieniach Chrztu w Jordanie.
Dr Arkadiusz Adamczuk, (Lublin), Ikonografia Potopu w księgach ze zbiorów BU KUL.
Ksiądz Mgr Wojciech Zdon, (Lublin), Żywioł narzędziem w Ręku Boga. Wizje potopu w obrazach olejnych J.M.W. Turnera.
Dyskusja

11.00 -11.30: Przerwa na kawę.

11.30-14.00:
Dr Monika Jankiewicz - Brzostowska (Gdynia), Wybrane średniowieczne wyobrażenia wiatrów i żywiołów powietrza.
Mgr Małgorzata Żak (Lublin), Cztery żywioły w ogrodach. Prezentacja wybranych kompozycji malarstwa późnego średniowiecza.
Mgr Rafał Perkowski (Kraków), Cztery elementy w średniowiecznej literaturze francuskiej Christine de Pisan, Eustache Deschamps.
Dr Bożena Noworyta-Kuklińska (Lublin), Znaki na niebie w scenach Misterium Paschy gdańskiego retabulum Mistrza Michała.
Prof. Marian Kutzner, Rzeka w wyobraźni człowieka.
Dyskusja
Podsumowanie konferencji
Obiad

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2009, godz. 11:00 - Marta Zbańska