W dniu 9 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Roberta Sadlaka.

 

Tytuł pracy: Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle współczesnego nauczania Kościoła. Studium teologicznopastoralne.

 

Promotor: o dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL

 

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec UO

                  ks. dr hab. Zbigniew Zarembski UMK.

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2017, godz. 09:39 - Marek Fiałkowski