W dniu 2 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Tomasza Hałasa pt.  Formacja pastoralna seminarzystów w Polsce. Studium teologicznopastoralne w świetle badań diakonów w wybranych wyższych seminariach duchownych.

 

Promotor pracy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda.

Recenzenci:

  1. ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT we Wrocławiu
  2. o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, KUL.
Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015, godz. 21:42 - Marek Fiałkowski