W dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską o. mgra Tomasza Piotra Skibińskiego.

 

Tytuł pracy: Apostolstwo franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w latach 1972-2012. Studium teologicznopastoralne

 

Promotor: o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv

 

Recenzenci: ks. dr hab. Zbigniew Zarembski UMK

                  ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda KUL

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015, godz. 23:25 - Marek Fiałkowski