Obszary badań

 • Literatura w radiu
 • Dźwiękowe archiwa państwowe
 • Warsztat dziennikarza radiowego
 • Sztuka radia
 • Hybrydyczność gatunkowa i strukturalna przekazu radiowego w związku z konwergencją mediów
 • Twórcy kultury w materiałach radiowych
 • Topografia regionu w materiałach radiowych
 • Osobowości radiowe w historii radia
 • Wydarzenia religijne w materiałach mediów audialnych
 • Gatunki przekazu telewizyjnego
 • Historia telewizji
 • Praca dziennikarza telewizyjnego
 • Krytyka telewizyjna
 • Ewolucja technologiczna telewizji
 • Styk telewizji i kinematografii
 • Rozwój nowoczesnych mediów elektronicznych i przyszłość mediów
 • Walka informacyjna, manipulacja informacją, działania dezinformacyjne, propaganda, wojna psychologiczna
 • Media w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej
 • Tożsamość narodowa ludności prawosławnej i ukraińskiej w Polsce po 1991
 • Media audiowizualne jako przestrzeń funkcjonowania współczesnych mitów
 • Pamięć zbiorowa i kultura pamięci w mediach audiowizualnych
 • Mediatyzacja kultury a tożsamość społeczno-kulturowa grup i jednostek
 • Komunikacja medialna a religia w świecie postsekularnym
Autor: Maria Kołtunowska
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017, godz. 15:57 - Maria Kołtunowska