Monitor Polski - ryczałt i karta podatkowa za 2019 r.

 

 

Obwieszczenie Monitora Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznie.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020, godz. 11:35 - Małgorzata Stróżyńska