Monitor Polski - ryczałt i karta podatkowa za 2018 r.

 

 

Obwieszczenie Monitora Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznie.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2019, godz. 07:57 - Małgorzata Stróżyńska