Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2019, godz. 10:17 - Izabela Mazur