Poniżej prezentujemy aktualne oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL:

 

  • Architektura krajobrazu (studia stacjonarne I i II stopnia) - ocena POZYTYWNA (Uchwała Nr 5/5/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 września 2013 r.)
  • Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne I i II stopnia) - kierunek nie był jeszcze oceniany przez PKA, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją z dnia 12.12.2014 r. nadał Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL w Lublinie uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Gospodarka przestrzenna
  • Informatyka (studia stacjonarne I stopnia) - ocena POZYTYWNA (Uchwała Nr 1/4/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2012 r.)
  • Informatyka (studia stacjonarne II stopnia) - ocena POZYTYWNA (Uchwała Nr 566/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2015 r.)
  • Matematyka (studia stacjonarne I i II stopnia) - ocena POZYTYWNA (Uchwała Nr 146/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 r.)
Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2015, godz. 17:20 - Ewa Pajdowska