← Powrót do listy Ekspertów KUL

 

Komentarz z dn. 20.06.2016 r.

Dr Agnieszka Zaręba

Katedra Teorii Polityki

 

Ocena Programu „Rodzina 500 Plus”

 

Program „Rodzina 500 Plus” był sztandarowym projektem Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej w 2015 roku. Hasłem, które między innymi przyczyniło się do zwycięstwa wyborczego tej partii, a tym samym stało się gwarantem wiarygodności PiS. Dlatego tak szybko rząd Beaty Szydło zabrał się do jego realizacji. Program został uruchomiony już w kwietniu, natomiast pierwsze wypłaty ruszyły w czerwcu.

 

Program ma wiele zalet. Po pierwsze to inwestycja w przyszłość (potencjalny przyrost naturalny, który przy spadku urodzeń jest niezwykle pożądany). Po drugie to uruchomienie wzrostu gospodarczego. Po trzecie wsparcie rodzin wielodzietnych oraz rozpoczęcie dyskusji na temat polityki prorodzinnej. Program nie jest pozbawiony również wad. Po pierwsze nie obejmuje wszystkich dzieci, wprowadzone kryteria programu eliminują osoby samotnie wychowujące potomstwo oraz tzw. rodziny 2+1. Po drugie „Program 500 Plus” jest swego rodzaju zasiłkiem, natomiast zasiłki zazwyczaj rodzą patologię i premiują zachowania pasywne w społeczeństwie. Po trzecie jest to sztywny wydatek w budżecie państwa, co oznacza że raczej państwo się już z niego nie wycofa. W perspektywie oznaczać to może, iż na inne cele (np. zdrowotne) będzie mniej przeznaczanych środków finansowych.

 

Platforma Obywatelska już wskazuje, iż „Program 500 Plus” służy do ugruntowania elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Przyszłość pokaże, czy priorytetowy program premier Beaty Szydło przyniesie zamierzone rezultaty, czy stanie się kolejnym obciążeniem dla budżetu.