odo_pl_okladka_m


Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia

redakcja Paweł Fajgielski

Lublin 2008

Książka stanowi rezultat konferencji naukowej
zorganizowanej przez I Katedrę Prawa Administracyjnego KUL
"10 lat ochrony danych osobowych w Polsce"
która odbyła się dnia 5 listopada 2007 r.

Książkę można wypożyczyć

m.in. w Bibliotece Głównej KUL

oraz Bibliotece Głównej UMCS.

 

Istnieje także możliwoć kupna książki

lub w internetowej księgarni Iuris Prudentia.


Spis treści

WprowadzenieGrażyna Szpor

Pojęcie informacji a zakres ochrony danychAndrzej Drozd

Pojęcie danych osobowych - uwagi wstępneAndrzej Krasuski

Zakres podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych - uwagi de lege lata i de lege ferendaIrena Lipowicz

Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowychAnna Młynarska-Sobaczewska

Lustracja a ochrona danych osobowychArwid Mednis

Ustawa o ochronie danych osobowych a zagraniczne regulacje w tym zakresieMarlena Sakowska-Baryła

Udostępnianie danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowychBogdan Fischer

Zasady transferu danych osobowych z Polski na przestrzeni 10 lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowychPaweł Fajgielski

Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowychGrzegorz Sibiga

Komplementarność czy kolizja? Prawna ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznych oraz informacji o środowisku i jego ochroniePaweł Litwiński

Zasada autonomii informacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a stosowanie przepisów o ochronie danych osobowychEwa Kulesza

Przetwarzanie danych osobowych przez parlamentarzystów na potrzeby kampanii wyborczej

 

Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2009, godz. 23:37 - Paweł Fajgielski