Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

była współorganizatorem

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby

Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, 

Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny

 

Ochrona małżeństwa i rodziny

w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka

 

która odbyła się w dniach 3-5 września 2018 roku w Rzeszowie 

 

Program konferencji

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2018, godz. 12:05 - Agnieszka Romanko