Fiński Urząd Patentów i Rejestracji we współracy z firmą Oy Swot Consulting Finland Ltd. stworzył podręcznik „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” adresowany do przedstawicieli kadry zarządzającej innowacyjnych przedsiębiorstw. Jego celem jest przedstawienie systemu ochrony własności intelektualnej oraz możliwości jej gospodarczego wykorzystania w celu zwiększenia konkurencyjności i stworzenia wartości dodanej. Materiał  został zaadaptowany do polskich warunków w ramach projektu Accessible Intellectual Property (IPorta), w którym uczestniczył Urząd Patentowy RP.

  

Podręcznik można pobrać ze strony Urzędu Patentowego RP

 

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017, godz. 20:36 - Radosław Krajewski