ORGANIZACJA SESJI I KONFERENCJI

 

-współorganizacja kolejnych konferencji z cyklu Spotkania z Krytyką Literacką (Katedra Krytyki Literackiej, Koło Naukowe Krytyków Literackich)

- współorganizacja kolejnych sesji wewnętrznych z cyklu Krytyka Literacka a Historia Literatury ((Katedra Krytyki Literackiej)

 

 

 

REFERATY

      

 

1. Tytuł referatu: Motyw miasta w poezji Adama Zagajewskiego.    

Sesja wewnętrzna Katedry Krytyki Literackiej, 15. 12. 2007 – Miejsca,      przestrzenie, krajobrazy w literaturze współczesnej.

 

2. Tytuł referatu: Mit Lwowa w twórczości Adama Zagajewskiego.

Międzynarodowa internet-konferencja Literatura ukraińska i kontekst ogólnosłowiański, 16-18 IV 2008. Organizator: Instytut Filologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku. ( Міжнародна Інтернет-конференція «Українська література і загальнослов’янський контекст»; org. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ)

 

3. Tytuł referatu: Lwów jako przestrzeń magiczna w twórczości Adama Zagajewskiego.

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze, Studenckie Koło Kulturoznawców UMCS, Lublin 7-9. 05.  2008

 

4. Tytuł referatu: Obraz Boga w twórczości Adama Zagajewskiego.    

Sesja wewnętrzna Katedry Krytyki Literackiej, 07. 11. 2008 – Krytyka    literacka – modele badawcze, cz. 1., z cyklu: Krytyka literacka a historia literatury. Pytania i odpowiedzi na progu wieku.

 

5. Tytuł referatu: „Oda do jedności” - inspiracje twórczością Adama Zagajewskiego w poezji wybranych współczesnych poetów polskich i obcych. Sesja wewnętrzna Katedry Krytyki Literackiej, 24. 04. 2009 – Krytyka literacka – modele badawcze, cz. 1., z cyklu: Krytyka literacka a historia literatury. Pytania i odpowiedzi na progu wieku.

 

6. Tytuł referatu: Liternet, czyli słów kilka o literaturze w Internecie.Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych,    społecznych i kulturowych. Zakład Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 26-27. 05. 2009.

 

7. Tytuł referatu: „Światowe echa”, czyli poezja Adama Zagajewskiego w tekstach krytyków europejskich i amerykańskich.

III Międzynarodowa Konferencja Literatura polska w świecie. Obecności. Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Cieszyn, 8-10. 06. 2009.

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, godz. 11:43 - Jacek Hnidiuk