Odeszła dr hab. Angelika Modlińska-Piekarz

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna


dr hab. Angelikę Modlińską-Piekarz

 

filologa klasycznego,

wieloletniego pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 


Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

 


Angelika Modlińska-Piekarz (zm.2020) - filolog klasyczny, dr hab., pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

Z KUL związana od 1994 roku, 2000 uzyskała stopień zawodowy magistra filologii klasycznej i rozpoczęła studia doktoranckie, zakończone 2006 obroną doktoratu "Parafraza psalmu In Te, Domine. speravi Klemensa Janickiego oraz parafrazy psalmów Eobanusa Hessusa i Georga Buchanana" w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: neolatynistyka.

1999 rozpoczęła pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, niemal przez cały czas była związana z Sekcją Rękopisów BU KUL. W 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie pracy "Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku". 

 

Zainteresowania naukowe Angeliki Modlińskiej-Piekarz koncentrowały się wokół poezji łacińskiej XVI-XVII wieku oraz źródeł rękopiśmiennych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Opublikowała trzy monografie: Votum DaviticumPoetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w XVI i XVII wieku (Lublin 2009), Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (Lublin 2012), Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku (Lublin 2018). Jest autorką licznych artykułów, publikowanych w takich czasopismach jak: „Roczniki Humanistyczne”, „Studia Classica et Neolatina”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Kultura i Historia”, „Bibliotheca Nostra”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, „Terminus. Czasopismo Wydziału Polonistyki UJ” oraz w tomach pokonferencyjnych i monografiach zbiorowych. Była również autorką haseł w Słowniku pisarzy śląskich i Encyklopedii 100-lecia KUL. Rezultaty swoich badań przedstawiała na licznych konferencjach i odczytach. Była niezwykle uzdolniona, ceniona w środowisku naukowym.

Zmarła 1 listopada 2020 roku w Lublinie, uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 listopada w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona