Śp. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL

(8 kwietnia 1970 Olkusz 24 września 2022 Lublin)

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 września br. odeszła od nas

Pani Profesor Agata Mirek, wybitna Znawczyni historii żeńskich zgromadzeń zakonnych,

prawdziwa Uczona i niestrudzona Organizatorka życia naukowego.

Dobry, skromny i mądry Człowiek. 

 

Śp. Pani Profesor była doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i profesorem KUL,

wieloletnim pracownikiem Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce,

którym w latach 2018 – 2022 kierowała.

Jako historyk XIX i XX wieku specjalizowała się w dziejach żeńskich wspólnot zakonnych.

Była członkinią Komisji Historii Kobiet przy Polskiej Akademii Nauk

oraz Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

 

Pozostawiła po sobie ponad sto autorskich prac naukowych i zredagowane przez siebie tomy serii „Zakony żeńskie w PRL”. Jej osiągnięcia naukowe doceniano na forum ogólnopolskim. Kilkakrotnie zdobyła najwyższe laury w konkursach na najlepszą książkę historyczną: o Nagrodę im. Oskara Haleckiego oraz o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich “Feniks”. 

 

Nie przestając z oddaniem służyć nauce, Pani Profesor Agata Mirek była Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, Przewodniczącą Komisji Historycznej

przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

oraz Wiceprzewodniczącą tej Konferencji. 

 

Odeszła od nas przedwcześnie. Zawsze pełna optymizmu, energii i zaangażowania, ciepła i cierpliwa, niosła bezinteresowną pomoc wszystkim wokół siebie.

Była osobą wielkiej pracowitości, sprawiedliwości i skromności.

Wspaniale i harmonijnie godziła posługę Bogu i bliźniemu,

w którym zawsze potrafiła dostrzec dobro. 

 

Agato, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. 

 

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona

w Kościele Akademickim KUL w czwartek 29 września br. o godz. 13.30

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 30 września o godz. 12.00

w kościele oo. Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą i na cmentarzu parafialnym

 

 

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022, godz. 13:10 - Joanna Wiatr