anioł cmentarny 

 

 

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegnają członków społeczności uniwersyteckiej,

którzy odeszli w roku akademickim 2018/19:

 

niezłomnego wychowawcę młodzieży,

dawnego duszpasterza akademickiego i rektora Kościoła Akademickiego

 

wieloletniego pracownika

Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu

 

profesora psychologii , dziekana Wydziału Nauk Społecznych w latach 1999 - 2005, wieloletniego kierownika Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

 

wieloletniego wykładowcę Instytutu Historii

 

pracownika Pracowni Dokumentacji Wizualnej w Instytucie Historii Sztuki KUL,

 podczas studiów jednego z założycieli Agencji Fotograficznej „TERRA” oraz Akademickiego Studia Filmowego

 

wieloletniego pracownika Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych WPPKiA

 

adiunkt w Katedrze Historii XVI-XVIII wieku

 

wieloletniego pracownika Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, społecznika i działacza NSZZ "Solidarność"

 

wieloletniego pracownika naukowego

Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce

 

Biskupa i Arcybiskupa Lubelskiego oraz Wielkiego Kanclerza KUL (1975-1997)

 

 

wykładowcę języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL

 

 

prawosławnego arcybiskupa Australii, głęboko zaangażowanego w dialog ekumeniczny,

doktora honoris causa KUL

 

 

wykładowcę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

 

znakomitego teoretyka literatury, znawcę relacji religia – literatura
 

 

logika, filozofa i matematyka, długoletniego wykładowcę Wydziału Filozofii
 

politologa, filozofa polityki, wieloletniego wykładowcę Instytutu Socjologii KUL

 

muzykologa, organmistrza, powiernika i przyjaciela młodzieży akademickiej

 

teologa moralistę, wieloletniego wykładowcę KUL 

  


 

Tu wspominamy członków naszej społeczności, których Pan powołał w poprzednich latach. Zachowujemy ich we wdzięcznej pamięci.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2019, godz. 12:36 - Leszek Wojtowicz