anioł cmentarny 

 

 

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegnają członków społeczności uniwersyteckiej,

którzy odeszli w roku akademickim 2019/20:

 

wybitnego teologa i ekumenistę, znawcę teologii prawosławnej,

współzałożyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL

 

  • prof. Zdzisława Dywana

    wybitnego logika, pioniera informatyzacji KUL,

    twórcę i wieloletniego kierownika Katedry Podstaw Informatyki

     

wybitnego muzyka, kompozytora i dyrygenta,

doktora honoris causa KUL

 

 teologa dogmatyka, twórcę personalizmu uniwersalistycznego,

wieloletniego wykładowcę KUL

 

wieloletniego pracownika Instytutu Historii KUL

twórcę i pierwszego Kierownika Katedry Historii XVI-XVIII wieku

 

absolwenta i pracownika KUL (1997-2012),

sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 

biskupa ordynariusza diecezji łomżyńskiej (1996-2011),

absolwenta KUL oraz laureata Medalu za Zasługi dla KUL

 

specjalistę z zakresu matematyki i informatyki,

pracownika Katedry Równań Różniczkowych i Całkowitych w Instytucie Matematyki

i Informatyki KUL

 

Kierownika Katedry Technologii Społeczeństwa Informacyjnego

w Instytucie Matematyki i Informatyki KUL w latach 2007-2012

 

absolwenta KUL, biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej (1992-2003)

 

wieloletniego pracownika działu wydawniczego KUL,

jednego z założycieli NSZZ Solidarność na uniwersytecie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Tu wspominamy członków naszej społeczności, których Pan powołał w poprzednich latach. Zachowujemy ich we wdzięcznej pamięci.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2020, godz. 11:19 - Leszek Wojtowicz