Odeszli do Domu Ojca

anioł cmentarny 

 

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegnają członków społeczności uniwersyteckiej,

którzy odeszli w roku akademickim 2020/21:

 

dr Marzennę Straszewicz

wieloletniej pracowniczki Redakcji Encyklopedii Katolickiej - Instytutu Leksykografii

 

ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego

psychologa, wieloletniego wykładowcę KUL, byłego dziekana Wydziału Filozofii.

 

prof. Edwarda Mazurkiewicza

w latach 1993-2001 kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej KUL

 

dr. hab. Rafała Biskupa
wieloletniego wykładowcę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

Ilonę Pierzchałę

emerytowanego pracownika Działu Spraw Pracowniczych KUL

 

Magdalenę Katyńską

wieloletnią pracownicę Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

Zygmunta Sawę 

emerytowanego wieloletniego i oddanego pracownika

Sekcji Zaopatrzenia KUL

 

bp. Jana Gałeckiego

absolwenta KUL,

biskupa pomocniczego

diecezji i archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (1974-2007)

 

Zofię Goleman,

wieloletnią kierowniczkę

Sekcji Rękopisów i Oddziału Opracowania Druków Zwartych

Biblioteki Uniwersyteckiej

 

dr. Jana Warmińskiego

historyka, bibliografa, leksykografa, wieloletniego pracownika Redakcji Encyklopedii Katolickiej - Instytutu Leksykografii

 

Bogdana Domurada

wieloletniego pracownika Działu Inwestycji i Remontów KUL

 

abp. Wojciecha Ziembę

absolwenta KUL, pierwszego biskupa ełckiego (1992-2000), metropolitę białostockiego (2000-2006), arcybiskupa diecezji warmińskiej (2006-2016) 

 

dr. Jerzego Gryza

wykładowcę w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji KUL,

byłego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie

 

Andrzeja Lutyńskiego

doktoranta w Katedrze Prawa Administracyjnego

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

bp. Gerarda Kusza

absolwenta KUL,

biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej (1992-2014) 

 

prof. Jana Szynala

matematyka, cenionego wykładowcę,  byłego pracownika Instytutu Ekonomii

i Finansów KUL

 

dr. Lecha Jańczuka

politologa, wieloletniego pracownika Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

 

dr. Tadeusza Malca
wieloletniego pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

o. prof. Hugolina Langkammera OFM

wybitnego biblistę, dziekana Wydziału Teologii w latach 1987-1993

 

o. dr. Andrzeja Koprowskiego SJ

duszpasterza akademickiego KUL (1971-79), dyrektora programowego Radia Watykańskiego (2004-2015)

 

ks. prof. Jerzego Misiurka

emerytowanego profesora KUL, znawcę teologii duchowości

 

prof. Leszka Szewczyka

absolwenta KUL, byłego prorektora Akademii Medycznej w Lublinie,

kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży KUL (1997-2007)

 

bp. Adama Dyczkowskiego

absolwenta KUL,

biskupa ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (1993–2007)

 

bp. Antoniego Stankiewicza
absolwenta KUL, jednego z najwybitniejszych specjalistów w zakresie prawa kanonicznego, w latach 2004-2012 dziekana Roty Rzymskiej

 

ks. prof. Romana Dzwonkowskiego SAC

socjologa, emerytowanego profesora KUL

 

ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB

filozofa i metafizyka, wieloletniego wykładowcę KUL, 

kierownika Katedry Metafizyki

 

Patryka Chojeckiego

studenta I roku prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

ks. Mirosława Daniluka SCJ

wieloletniego pracownika Międzywydziałowego Zakładu Leksykograficznego

i redaktora Encyklopedii Katolickiej

 

ks. prof. Jana Szymczyka

socjologa, wieloletniego wykładowcę KUL, dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych,

kierownika Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

 

prof. Piotra Francuza

psychologa, wieloletniego wykładowcę KUL,

kierownika Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Perception & Cognition Lab

 

Bożennę Fiała

emerytowanego, wieloletniego pracownika administracji,

członkinię NSZZ Solidarność

 

Antoniego Mazura
emerytowanego wieloletniego pracownika

Biblioteki Zakładu Socjologii KUL

 

dr hab. Angelikę Modlińską-Piekarz

filologa klasycznego,

wieloletniego pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

Emila Ciecieląga

absolwenta historii, doktoranta,

oddanego pracownika Biblioteki Filologii Romańskiej 

 

ks. prof. Henryka Misztala

profesora prawa wyznaniowego i kanonizacyjnego,
dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL (1987-1989),
nauczyciela i Mistrza dla wielu pokoleń studentów,
dobrego i prawego Człowieka

 

bp. Jana Niemca

absolwenta KUL,

biskupa pomocniczego diecezji kamienieckiej na Ukrainie

 

mgr Annę Brajerską

osobę niezwykłej sumienności,

wieloletnią pracownicę Redakcji Encyklopedii Katolickiej i Instytutu Leksykografii

 

bp. Bogdana Wojtusia

absolwenta KUL,

emerytowanego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej

 

 


Tu wspominamy członków naszej społeczności, których Pan powołał w poprzednich latach. Zachowujemy ich we wdzięcznej pamięci.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona