Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną i energetyczną poprzez zachęcenie do zbadania roli odnawialnych źródeł energii w rozwiązaniu problemów środowiskowych, energetycznych i klimatycznych.

 

 

 

Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski, która w momencie ogłoszenia wyników (maj 2011) będzie mieć ukończone 17 lat i nie przekroczy 25. roku życia.

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież akademicka.

 

Lista tematów prac, które mogą być przedmiotem oceny jury konkursu jest następująca:

 

  1. Szanse rozwoju rynku biopaliw w Polsce.
  2. Odpady (komunalne i przemysłowe) jako źródło energii.
  3. Energia słońca – aspekty ekologiczne i ekonomiczne.
  4. Energia jądrowa w obronie klimatu.
  5. Dekarbonizacja – co to jest i w jakim stopniu jest realna?
  6. Konsekwencje polityki niskoemisyjnej dla Polski.
  7. Dlaczego Polska to jedno z atrakcyjniejszych w Europie miejsc do rozwoju energetyki wiatrowej?
  8. Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii – czy twoja gmina jest aktywna?
  9. Technologie inteligentnych sieci (ang. smart grid technologies) w energetyce.
  10. Czy biogazownie pomogą w ochronie środowiska i klimatu?

 

 

źródło:

http://www.lo3.jaworzno.edu.pl/energia/index.html

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2010, godz. 18:52 - Piotr Olędzki