Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci

Pana mgra Sławomira Grabonia,

wieloletniego pracownika Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

          Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 16 sierpnia 2019 r., od godz. 10:30
w kościele p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Syryni
Modlitwa różańcowa rozpocznie się w dzień pogrzebu o godz. 9:45 w kaplicy pogrzebowej.

 

Serdeczne wyrazy współczucia dla Żony, Dzieci, Rodziców, Rodzeństwa

składa

Społeczność akademicka

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2019, godz. 16:25 - Adam Jankowski