Odszedł bp Bogdan Wojtuś

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

przyjęli wiadomość o śmierci

 

bp. Bogdana Wojtusia

 

absolwenta KUL,

emerytowanego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej

 

 Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

 


 

Wojtuś Bogdan (1937-2020), absolwent KUL, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

1961 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie i przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. 1964 rozpoczął na KUL studia specjalistyczne z teologii moralnej, które ukończył 1968 obroną pracy magisterskiej Świętość wiernych świeckich według Lumen Gentium. 1972 uzyskał stopień doktora teologii moralnej uzyskał na podstawie rozprawy: Deontologia pracowników środków przekazu społecznego według Dekretu Inter mirifica, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Władysława Poplatka. Od 1975 prowadził wykłady w WSD w Gnieźnie, a 1982-89 pełnił funkcje rektora. Pod jego kierunkiem powstały 23 prace magisterskie obronione na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (obecnie Wydział Teologiczny UAM), do którego wówczas gnieźnieńskie seminarium było afiliowane.

 

Dnia 24.09.1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Bogusława Wojtusia biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Nominat otrzymał stolicę tytularną Vassinassa. Sakry biskupiej udzielił mu kard. Józef Glemp, prymas Polski, 8.10.1988 r. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.  Bp Wojtuś był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. rodzin oraz ds. Seminariów Duchownych. 2012 przeszedł na emeryturę. Zmarł w wyniku zarażenia koronawirusem.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona