Odszedł do Pana prof. Czesław Kępski

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna

 

dr. hab. Czesława Kępskiego, prof. KUL

pedagoga, emerytowanego pracownika Instytutu Pedagogiki KUL

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 lutego 2022 r. o godz. 13.00
w kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 


Profesor Czesław Kępski - urodził się 15 maja 1939 roku w Skrzyńcu k. Bełżyc. Po otrzymaniu matury w 1956 roku rozpoczął studia pedagogiczne ma UMCS, gdzie w 1961 roku uzyskał magisterium, a w 1981 stopień doktora za dysertację Opieka nad sierotami w Polsce w latach 1918-1939. Habilitował się w 1994 roku na podstawie rozprawy Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815-1914). Na KUL objął stanowisko profesora w Katedrze Pedagogiki Ogólnej oraz kierownika Katedry Pedagogiki Opiekuńczej (2005-2011). Zainteresowania badawcze profesora Kępskiego skupiały się na takich zagadnieniach jak: opieka nad dzieckiem w Polsce w przeszłości i obecnie, polski system oświatowy, ewolucja opieki nad dzieckiem po 1989 roku. Zmarł 10 lutego 2022 r. 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona