Odszedł do Pana prof. Zenon Leszczyński

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna

 

prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego

językoznawcę, wieloletniego kierownika Katedry Języka Polskiego,

prodziekana WNH w latach 1980-1981

 

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie


 

leszczynski prof. dr hab. Zenon Leszczyński- urodził się 21 grudnia 1931 roku w Drohiczynie na Bugiem. W 1949 roku po zdaniu egzaminu maturalnego podjął studia z filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył tytułem magistra w zakresie językoznawstwa na podstawie pracy Fleksja pierwszego pisarza Biblii królowej Zofii. Stopień doktora uzyskał w 1965 roku na Wydziale Filologicznym UJ za dysertację Grupy spółgłoskowe z "j" we współczesnych gwarach polskich na tle polszczyzny kulturalnej. W 1977 roku uzyskał habilitację. 

W 1979 roku został docentem KUL, w 1990 roku profesorem nadzwyczajnym, w 1993 roku zwyczajnym. W 1967 roku jako adiunkt podjął pracę na KUL w Katedrze Języka Polskiego, którą od 1983 roku kierował. W latach 180-1981 pełnił funkcję prodziekana WNH, był członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów. Prowadził zajęcia z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, językoznawstwa ogólnego, kultury języka polskiego, gramatyki  porównawczej języków słowiańskich.

W pracy naukowej podejmował kwestie dialektologii i jej zagadnień metodologicznych, historii polszczyzny, kontaktów językowych, socjolingwistyki, onomastyki, gramatyki opisowej i kultury języka, języka religijnego. Opublikował ponad 120 prac naukowych. 

Zmarł 9 kwietnia 2022 roku. 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona