Odszedł dr hab. Tomasz Wach

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

 zmarłego 28 grudnia 2016 roku

dra hab. Tomasza Wacha


adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej KUL

 


Pan Tomasz Wach uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki – pedagogiki resocjalizacyjnej (APS, 19.XII.2016); doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UMCS, 1996); doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (KUL, 2007).
Pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 1993-94 oraz w roku 1998; od marca 2004 r. kurator społeczny dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Lublinie; od 2006 r. adiunkt w Instytucie Pedagogiki KUL; od 1992 r. zatrudniony w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie (kierownik internatu, dyrektor, pedagog w zespole diagnostycznym).
Uznany specjalista z zakresu problemów przestępczości nieletnich, przemocy i uzależnień; systemów współpracy instytucji i międzyinstytucjonalnych systemów pomagania; mediacji, negocjacji; subkultur młodzieżowych; wykluczenia społecznego, marginalizacji jako tła zachowań przestępczych; członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; nagrodzony dwoma nagrodami Ministra Sprawiedliwości i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Liturgia pogrzebowa rozpocznie się w 4 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 12.00 Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Agnieszki (ul. Kalinowszczyzna 62) w Lublinie.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona