Odszedł ks. prof. Jerzy Misiurek

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna


ks. prof. Jerzego Misiurka

 

emerytowanego profesora KUL, znawcę teologii duchowości

 

 


Msza Święta pogrzebowa

zostanie odprawiona 22 stycznia 2021 o godz. 11

w Archikatedrze Lubelskiej.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 


Ks. prof. Jerzy Misiurek (1936-2021) - kapłan archiecezji lubelskiej, kapelan Jego Świątobliwości, profesor dr hab., wieloletni pracownik Wydziału Teologii KUL, znawca teologii duchowości.

 

1960 ukończył seminarium duchowne i przyjął święcenia kapłańskie, od 1961 związany z KUL, 1961-64 odbył studia z teologii dogmatycznej, 1970 uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na podstawie pracy Nauka polskich teologów katolickich XVII i XVIII w. o kulcie Serca Jezusowego, napisanej pod kierownictwem Sługi Bożego ks. Wincentego Granata,  a następnie został zatrudniony w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL, gdzie m.in. pełnił funkcję obowiązki redaktora działu i sekretarza naukowego Redakcji Encyklopedii Katolickiej (1985-90), 1975-85 był dyrektorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, 1984 uzyskał habilitację na podstawie pracy Spory chrystologiczne w Polsce w drugiej połowie XVI w., 1985 objął kierownictwo Katedry Historii Duchowości, a 1991-1997 pełnił funkcję kierownika Sekcji Teologii Duchowości; 1992 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 1998 profesora zwyczajnego, 1993-2002 był dyrektorem do spraw naukowych Kolegium Teologicznego dla Katechetów i dyrektorem Studium Pastoralnego dla Kapłanów w ramach formacji permanentnej w Lublinie, 1995-98 był przewodniczącym Senackiej Komisji Bibliotecznej KUL, 2006 przeszedł na emeryturę.

 

Był członkiem PAN i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół dziejów teologii duchowości, mistyki oraz kierownictwa duchowego. Był autorem 17 monografii oraz ok. 550 artykułów, wśród nich są m.in. Zarys historii duchowości chrześcijańskiej (1992,), Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej (t. 1-3, 1994-2001), Polscy święci i błogosławieni (2010), Wiara i sakramenty w życiu duchowym (2013).

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona