Odszedł ks. prof. Wacław Hryniewicz

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

Księdza Profesora Wacława Hryniewicza OMI

 

wybitnego teologa i ekumenistę, znawcę teologii prawosławnej,

współzałożyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 30 maja 2020 r. o godzinie 12.00 w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu. Transmisja Mszy św. pogrzebowej będzie dostępna na stronie oblaci.pl

 

 


Ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI (1936-2020) - teolog, dogmatyk, ekumenista, wieloletni dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL.

 

1960 przyjął święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów; 1963 rozpoczął pracę na KUL, 1966 obronił doktorat z teologii; 1974 uzyskał habilitację, 1984 tytuł profesora nadzwyczajnego, a 1992 profesora zwyczajnego; 1975-78 był redaktorem naczelny „Zeszytów Naukowych KUL”; 1975-83 pełnił funkcję kierownika Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej Wydziału Teologii KUL, a następnie kierownika Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym KUL; 1983 współtworzył Instytut Ekumeniczny KUL; 1983-97 był zastępcą kierownika Instytutu, a następnie do 2005 jego dyrektorem; 1979-1984 pełnił funkcję konsultora Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan w Watykanie; był członkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu (1984-94), Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym (1980-2005), 1988 został członkiem European Society for Ecumenical Research „Societas Oecumenica”, 1983 Towarzystwa Naukowego KUL oraz 1992 Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie; wykładał na wielu uczelniach  za granicą, m.in. w  Niemczech, Francji i  Stanach Zjednoczonych.

 

Przez wiele lat prowadził badania naukowe nad chrześcijańską teologią paschalną, teologią nadziei, uniwersalizmem zbawienia, teologią staroruską i zagadnieniami ekumenicznymi; czerpiąc inspiracje z tradycji chrześcijaństwa wschodniego rozwijał teologię ekumeniczną i otwartą. Opublikował 35 monografii, ok. 950 artykułów, z czego ok. 170 w językach obcych. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje  trylogia paschalna: Chrystus nasza Pascha (1982), Nasza Pascha z Chrystusem (1987) i Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata (1991) 

 

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) oraz Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL (2018), otrzymał szereg nagród: im. księcia Konstantego Ostrogskiego (Białystok-Supraśl 1994), im. św. Brata Alberta (Warszawa 1994), im. Jana Długosza (Kraków 2004), im. Ks. Józefa Tischnera (Kraków 2005).

 

 

Ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI we wspomnieniach ks. dr. hab. Sławomira Nowosada, prof. KUL, Dziekana Wydziału Teologii KUL.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona