Śp. prof. dr hab. Witold Matwiejczyk

(20 maja 1962 Częstochowa – 26 marca 2023 Lublin)

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2023 roku odszedł od nas

Pan Profesor Witold Matwiejczyk, znawca dziejów politycznych i kościelnych zaboru pruskiego, historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku. Profesor nauk humanistycznych, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD), Instytutu Herdera w Marburgu, Polskiej Akademii Nauk i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Człowiek głębokiej wiary, mądry i dobry.

Prawdziwy Uczony i Nauczyciel.

 

Śp. Pan Profesor całe życie zawodowe związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, któremu z oddaniem służył. W latach 2011-2014 kierował Katedrą Historii Krajów Języka Niemieckiego w Instytucie Historii KUL.

Był członkiem Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego KUL,

członkiem Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie.

 

Profesor Witold Matwiejczyk odszedł od nas przedwcześnie i niespodziewanie. Był osobą wielkiej pracowitości, uczciwości i prawości. Pełen naukowej i dydaktycznej pasji, kochany przez Studentów, cieszył się szacunkiem Współpracowników i Członków Zgromadzenia Wydziałowego.

 

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL w sobotę, 1 kwietnia o godz. 11.00. Uroczystości pogrzebowe odbędą się po Mszy Świętej na cmentarzu parafialnym w Krężnicy Jarej.

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023, godz. 11:10 - Joanna Wiatr