Odszedł prof. Jakub Malik

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

zmarłego 8 maja 2017 r.

 
dra hab. Jakuba Malika, prof. KUL


cenionego literaturoznawcę, Kierownika Katedry Literatury Realizmu i Naturalizmu

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 


 

 

prof. MalikUrodził się 16 maja 1970 r. w Bielsku Białej. Z KUL był związany od 1990 roku, czyli od czasu rozpoczęcia studiów polonistycznych. W roku 1995 został zatrudniony na uczelni, najpierw jako asystent-stażysta, później asystent, adiunkt i profesor KUL. Tutaj uzyskał również kolejne stopnie naukowe - w roku 2001 obronił doktorat Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem." Pięć lat później uzyskał habilitację, której podstawą była praca „Lalka". Historie z różnych światów. Monografia ta została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

 

Był autorem lub redaktorem około 100 publikacji z zakresu literatury XIX i XX wieku.Nekrolog prof. Malik Jego dorobek naukowy jest zróżnicowany tematycznie, obejmuje literaturę modernizmu, problemy warsztatu historyka literatury, edytorstwo, życie literackie i obyczajowość XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem takich form obyczajowości jak cyganeria czy kabaret artystów. Był wybitnym znawcą twórczości Bolesława Prusa, a także miłośnikiem Boba Dylana (prowadził wykład monograficzny na temat twórczości noblisty).

 

Należał do licznych gremiów naukowych i zespołów redakcyjnych, m.in. do Towarzystwa Naukowego KUL, gdzie przez cztery kadencje przewodniczył Wydziałowi Historyczno-Filologicznemu, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego. Był członkiem zespołu redakcyjnego „Edycji Krytycznej Dzieł Wszystkich Bolesława Prusa" i redakcji „Roczników Humanistycznych".

 

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej prowadził szeroką działalność popularyzatorską, m.in. współtworzył audycję radiową „Lektury niepokorne". Był nauczycielem języka polskiego w Śródziemnomorskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Guzmana w Lublinie, a także długoletnim współpracownikiem Wydziału Egzaminu Maturalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - recenzował arkusze egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 12 maja. Msza św. rozpocznie się o godz. 13.30 w Kościele Akademickim KUL, pogrzeb na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona