Z radością informujemy, że w ramach Obchodów 99. rocznicy powstania KUL w dniu 8 grudnia 2017 P.T. Pracownicy Wydziału Filozofii otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i lokalne.

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2017 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

  

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

 • Pani dr hab. Anna Kawalec

 

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

 • Pani dr hab. Małgorzata Gruchoła
 • Pan dr hab. Marek Piwowarczyk

 

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczeni zostali:

 • Pan dr hab. Paweł Gondek
 • Pan dr hab. Arkadiusz Gudaniec
 • Pani dr hab. Katarzyna Stępień

 

 

 

Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego:

 • Pana dr. hab. Marka Lechniaka, prof. KUL

 

 

Decyzją Prezydenta Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Medalem 700-lecia Miasta Lublin uhonorowani zostali:

Rektorzy KUL:

 • Jego Ekscelencja ks. abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC

 

 

Pracownicy KUL:

 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
 • Pan prof. dr hab. Piotr Gutowski
 • Pan prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

 

 

Emerytowani pracownicy KUL:

 • prof. dr hab. Zofia Zdybicka USJK

 

 

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 09:12 - Andrzej Zykubek