POMAGAMY ODKRYWAĆ TALENTY !

 

 

Biuro Karier KUL powstało w marcu 2000 roku. Od 2004 roku realizujemy zadania Agencji Zatrudnienia (wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia– nr 413).

 

Podejmujemy liczne działania mające na celu współpracę środowiska akademickiego ze środowiskiem biznesu oraz przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Zdobyliśmy zaufanie renomowanych pracodawców, w tym także korporacji międzynarodowych. Współpracujemy z licznymi firmami i instytucjami z całej Polski.

 

Nasze działania na rzecz rozwoju zawodowego młodych ludzi zostały docenione przez kapitułę IV, V, VI edycji prestiżowego Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

 

 

 

 

Główne obszary działalności biura to: pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, treningi rozwijające kompetencje zawodowe oraz społeczne, a także promocja studentów i absolwentów KUL w środowisku pracodawców. Nasze usługi są bezpłatne.W ramach współpracy proponujemy Państwu:

1) Publikację na stronie www biura ofert pracy stałej, dorywczejpraktyk, staży oraz informacji o programach, bezpłatnych szkoleniach i innych inicjatywach mających na celu rozwój praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych. Prosimy o przesyłanie ofert w pliku doc lub jpg na adres kariera@kul.pl

2). Informacje o ofertach pracy, praktyk, szkoleń i konkursach przesyłamy co najmniej raz w tygodniu do osób zarejestrowanych w naszej bazie. Na Państwa życzenie zamieszczamy niniejsze informacje na profilu biura na Facebooku www.facebook.com/kulbiurokarier . Prosimy o przesyłanie ofert w pliku doc lub jpg na adres kariera@kul.pl

3) Zorganizowanie prezentacji firmy/instytucji na Uniwersytecie. Zasadniczym celem spotkania  jest przedstawienie studentom  firmy/instytucji w charakterze pracodawcy. Z tej formy kontaktu z potencjalnymi pracownikami korzysta rocznie kilkunastu pracodawców.   Zapewniamy salę oraz promocję w środowisku akademickim.

4) Zamieszczenie elektronicznej wizytówki pracodawcy na stronie www Biura Karier KUL w zakładce Prezentacje Pracodawców.

5). Sporządzanie umów o praktyki nadobowiązkowe śródroczne oraz wakacyjne. Przygotowujemy umowy o praktyki dla wybranych  przez Państwa studentów KUL . Docieramy z ofertą praktyk do studentów interesujących Państwa kierunków studiów. W celu sporządzenia umowy wybrany przez Państwa student powinien wypełnić stosowny formularz. Pośredniczymy także w zawieraniu porozumień o organizację programów praktyk obowiązkowych pomiędzy pracodawcami i wydziałami KUL.

6). Udział w „Studenckich Targach Pracy i Praktyk” w charakterze wystawcy lub partnera. Do tej pory zorganizowaliśmy dziesięć edycji targów. Inicjatywa ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców, studentów oraz  absolwentów lubelskich uczelni wyższych.

7). Zorganizowanie sesji szkoleniowych, treningów umiejętności miękkich oraz spotkań zawodoznawczych, w ramach których przybliżana jest specyfika pracy na danym stanowisku. Zapewniamy salę, promocję w środowisku akademickim oraz rejestrację uczestników.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania swoich propozycji

Zespół
Biura Karier KUL

Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin,
Główny Gmach KUL, pok. 131
tel. (81) 445 43 71; 445-41-31; 445-41-32;
e- mail: kariera@kul.pl
www.kul.pl/biurokarier

 

NASI STUDENCI I ABSOLWENCI WYRÓŻNIAJĄ SIĘ BARDZO DOBRYM MERYTORYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ORAZ WYSOKO ROZWINIĘTYMI KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, godz. 09:16 - Marta Wziątek