Pracownia Psychologiczna Tranzyt

logo_tranzyt

 


PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA TRANZYT
BEATA DESZCZAK
ul Lotnicza 15/4
20-354 Lublin
Więcej na stronie: www.tranzyt.lublin.pl

2015-06-15

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

logo TDNiC

 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka jest pozarządową organizacją działającą na rzecz ochrony środowiska, ratowania dziedzictwa kulturowego
Powstało w 1995 roku. Aktualnie główne programy tematyczne to "Lublin Rowerem", "Muzyka Roztocza. Encyklopedia muzyki tradycyjnej",
"Cmentarze Pogranicza. prace porządkowe i remontowe na zaniedbanych nekropoliach" oraz "Bezcenne. Wolontariat dla dziedzictwa kulturowego i przyrody"
Więcej na stronie : www.ekolublin.pl/tdnicz
                             facebook.com/tdnicz

2015-06-15

Bank Zachodni WBK

logo_bzwbk_santander_30712

 

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie bankowe. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jeśli chciałbyś zostać częścią tej organizacji – weź udział w rekrutacji.

 

Więcej na stronie http://www.bzwbk.pl/

Informacje na temat staży do pobrania tutaj

2015-06-15

Grand Hotel Rzeszów Sp. z o.o.

Grand Hotel Rzeszów Sp. z o.o., prowadzi działalność w zakresie: czterogwiazdkowy hotel, restauracja Patio, konferencje , bankiety, kawiarnia STARY PIERNIK, oraz firmę FASADA-INVESTMENT SP. Z O.O., która prowadzi pięciogwiazdkowy hotel BRISTOL Tradition & Luxury w Rzeszowie, STARY BROWAR RZESZOWSKI, RESTAURACJĘ WESELE, RESTAURACJĘ ZEN SUSHI. Wszystkie obiekty są zlokalizowane w centrum miasta, przy rzeszowskim Rynku.

 

Więcej informacji na stronie www.grand-hotel.pl

Informacje na temat staży do pobrania tutaj

2015-06-15

Philips Lighting Poland Oddział w Kętrzynie

 

Philips Lighting Poland S.A. to od kilkunastu lat niekwestionowany lider na polskim rynku oświetleniowym, a zarazem największe w świecie, należące do Philipsa, centrum produkujące oświetlenie. Łączne zatrudnienie w Philips Lighting Poland S.A. wynosi ponad 6.000 osób.

Oddział Philips Lighting w Kętrzynie jest producentem nowoczesnych i energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz systemów sterowania oświetleniem. W Kętrzynie zlokalizowane jest Centrum Kompetencji projektowania opraw oświetleniowych. Zakład zatrudnia ponad 500 pracowników.

 

 

ketrzyn

 

Philips oferuje pracę w ciekawym, dynamicznym, międzynarodowym środowisku globalnej firmy. Rysuje perspektywy rozwoju osobistego i swojej kariery zawodowej na planie biznesu, regionu oraz świata, poprzez bogatą ofertę szkoleniową, możliwość poznania ciekawych ludzi i zarażenia się ich pasją do podnoszenia jakości ludzkiego życia poprzez znaczące innowacje w zakresie ochrony zdrowia, oświetlenia oraz elektroniki użytkowej.

Płaca jest konkurencyjna względem innych globalnych liderów w branży i odzwierciedla indywidualną wydajność pracownika. Firma zapewnia możliwość zwiększania wynagrodzenia w miarę rozwoju kariery pracownika oraz osiągania wyższych poziomów wydajności przez firmę.

Więcej na stronie www.philips.pl.

Informacje na temat staży do pobrania tutaj

 

 

2015-06-15

Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Tarnowskich Górach

logo_kolorowe_falochron_png_2

 

Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Tarnowskich Górach, którego organem założycielskim jest Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron prowadzi działalność leczniczą w formie ambulatoryjnej, świadcząc usługi zdrowotne w zakresie leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych. W ramach swojej działalności Centrum prowadzi Poradnię Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

Poradnia świadczy usługi w formie terapii indywidualnej i grupowej oraz usługi lekarza psychiatry dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin.

Leczenie w formie Oddziału Dziennego jest to alternatywna forma do Ośrodków stacjonarnych skierowana szczególnie do młodzieży szkolnej bądź osób zatrudnionych, z uwagi, iż uczestnictwo w terapii pozwala na kontynuowanie nauki bądź pracy zarobkowej. Podstawową funkcją oddziału dziennego jest leczenie osób uzależnionych z równoczesną nauką umiejętności psychospołecznych i rozwojem zainteresowań (np. tworzenie muzyki, taniec, jazda konna, sport itp.) Leczenie w ramach Oddziału dziennego trwa 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 20:00.Na oddział przyjmowane są osoby w wieku 16 – 35 roku życia oraz osoby z sądowym nakazem leczenia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na objęcie programem leczenia.

2015-06-13

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

logo-ROPS

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie utworzony został na mocy 

uchwały Nr XIII/209/03 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 listopada 2003 r. 

w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

będącego wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną – ROPS w Lublinie prowadzi działalność od dnia 1 stycznia 2004 r.
Celem działania ROPS w Lublinie jest realizacja zadań własnych i zleconych 

Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie:
- pomocy społecznej,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałania uzależnieniom,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Lublinie działa Ośrodek Adopcyjny wraz z filiami Biała Podlaska, Chełm, Zamość.

Więcej na stronie www.rops.lubelskie.pl

2015-06-13

Galeria Sztuki Współczesnej Nova MM Gołębiewscy

nova_kolor

 

Art Agenda Nova od jedenastu lat prezentuje i bada najciekawsze zjawiska młodej sztuki współczesnej; wspiera eksperymentalne projekty artystyczne, współpracuje z uznanymi twórcami i instytucjami, prezentuje sztukę poszukującą nowych środków wyrazu, działania interdyscyplinarne, nowe technologie, video, instalacje malarskie, obiekty. Galeria współpracuje głównie z artystami młodego pokolenia o ustalonej już pozycji, stara się także wspierać interesujące debiuty. Koncentruje się na sztuce konceptualnej, silnie związanej z człowiekiem i przedmiotem, często prezentuje malarstwo nawiązujące do realizmu. W Novej często odbywają się także wystawy sztuki nowych mediów i pokazy video.

 

Galeria Sztuki Współczesnej Nova MM Gołębiewscy
ul. Batorego 2
31-135 Kraków

Więcej na stronie http://www.nova.art.pl/

2015-06-12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

 

opilu1

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień jest podmiotem leczniczym, który obejmuje opieką zdrowotną pacjentów z terenu Miasta Zabrze oraz terenu administracyjnego innych gmin wg. zawartych kontraktów.

Głównym celem Ośrodka jest wykonywanie działalności leczniczej na obszarze działania, polegającej na :

udzielaniu świadczeń zdrowotnych zapobiegawczo-leczniczych oraz rehabilitacyjnych dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin,

realizacji programów psychoterapii,

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej.

 

Dane kontaktowe

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Park Hutniczy 6

41-800 Zabrze

woj: śląskie

tel. 32- 271-84-42/ 32-278-11-99 fax: 104

 

Więcej na stronie http://www.opilu.pl/

2015-06-12

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego

logo_fundacji

 

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest instytucją szkoleniową, prowadzącą między innymi wysoko wyspecjalizowane placówki oświatowe: Akademię Dietetyki oraz Akademię Florystyki. Jesteśmy liderem w organizacji kursów zawodowych oraz podnoszeniu kwalifikacji specjalistów z całej Polski. Celem Fundacji jest promowanie kształcenia ustawicznego oraz umożliwianie osobom dorosłym zdobycia nowej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnych na rynku pracy.

Poza opisanymi powyżej dwoma głównymi działaniami Fundacja realizuje także inne inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju człowieka oraz akcje społeczne z zakresu promocji zdrowia i zasad właściwego odżywiania się. Między innymi od kilku lat prowadzimy projekty „Zdrowa dojrzałość” – zajęcia dla seniorów dotyczące zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania. Kolejnym z naszych działań jest tworzenie bazy wiedzy z zakresu dietetyki – rzetelnego i aktualnego portalu zawierającego artykuły popularnonaukowe.

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego to instytucja, gdzie można rozwijać się na wielu płaszczyznach. Cały czas poszukujemy nowych pomysłów na kolejne działania, które będą wspierać dorosłych na nowoczesnym rynku pracy oraz w ciągłym doskonaleniu zawodowym i prywatnym.

Więcej na stronie: www.kapitalludzki.pl

 

Informacje na temat staży do pobrania tutaj

 

2015-06-12

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2015, godz. 22:56