Fundacja „Fundusz Inicjatyw”

Fundacja jest apolityczną organizacją pozarządową o charakterze non for profit.

Misją FFI jest:

  1. propagowanie idei kształcenia ustawicznego;
  2. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych;
  3. propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa;
  4. wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę;
  5. stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa;
  6. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

Działania te realizuje w szczególności poprzez organizację poradnictwa, szkoleń, warsztatów oraz akcji promocyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym.

Więcej informacji na stronie http://www.ffi.org.pl/

 

 

2015-05-13

Stokrotka sp. z o.o.

Logo Stokrotki 

Jesteśmy polską firmą, działającą na rynku od 20 lat. Mamy sieć 260 sklepów spożywczych 
w całej Polsce oraz własne magazyny logistyczne. Zatrudniamy ponad 7200 osób (w centrali 
w Lublinie ponad 400) i nadal dynamicznie się rozwijamy. Stawiamy na wartości, 
które określają nas i naszych pracowników jako zgrany zespół mający wspólny cel. 
Więcej o nas na www.stokrotka.pl"

2015-06-08

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2015, godz. 17:26