dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL - Department Head

 

 

 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

 

 

dr Dorota Tokarska

 

 

dr Andrzej J. Żuk