VIII Sympozjum Kazimierskie 

Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku

 
 

PROGRAM OBRAD:


7 czerwca 2006 roku (środa)

 

godz. 9.00

 • prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL), Wprowadzenie.
 • dr Henryk Kowalski (UMCS), Ofiara jako forma ekspiacji w religii rzymskiej
 • dr Paweł Madejski (UMCS), Scena ofiary na Ara Pacis
 • dr Anna Zmorzanka (KUL), Pojęcie ofiary w tekstach gnostyckich II w.
 • prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW), Ofiara w tekstach libelli z czasów prześladowań Decjusza
 • dr Lech Trzcionkowski (KUL), Późnoantyczne dyskusje o znaczeniu ofiary
 • dr Sławomir Skrzyniarz (UJ), Ofiara Polykseny w literaturze i sztuce późnego antyku
 • mgr Grzegorz  Łaczek (UJ), Sceny ofiary na dyptykach konsularnych


godz. 14.30-15.30

 • zwiedzanie Muzeum Sztuki Złotniczej


godz. 16.00 

 • ks. prof. dr Antoni Żurek (Tarnów), Misterium fidei – misterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej
 • s. dr Marta Ziółkowska (KUL), Augustyńska interpretacja ofiary
 • dr Michał Stachura (UJ), Pogańska ofiara i heretyckie nabożeństwo w ujęciu praw Kodeksu Teodozjusza
 • mgr Jacek Grzebuła (Lublin), Rytuał „matagh”  w Kościele ormiańskim – sens, istota, pochodzenie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Tronina (KUL), Kapłaństwo i ofiara w Biblii

 

godz. 20.00 (aktualności)

 

 

 • dr Stefan Jakobielski i dr Bogdan Żurawski, Wykopaliska w Sudanie


8 czerwca 2006 roku (czwartek)

 
godz. 9.00     

 

 • prof. dr Jolanta Młynarczyk (UW), dr Mariusz Burdajewicz (MN, Warszawa), Ołtarze w budowlach kościelnych Palestyny (V-VIII w.)
 • prof. dr hab. Ilona Skupińska-Løvset (UŁ), Ołtarze, kapłani i składanie ofiar według Lukiana z Samosaty. Versus danych archeologicznych z Baalbeku i Betsaidy
 • ks. prof. dr Henryk Pietras (PAT, Kraków), Klerykalizacja kapłaństwa w Kościele starożytnym
 • ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (UW), Narodziny celibatu w kapłaństwie chrześcijańskim
 • dr Andrzej Frejlich (KUL), Stylita. Kapłan i asceta 


godz. 16.00   

 

ks. dr Jerzy Lachowicz (WSD, Białystok), Ideał kapłaństwa w pismach św. Grzegorza Wielkiego

prof. dr hab. Maria Dzielska (UJ), Idea filozofa-kapłana w późnym hellenizmie

mgr Bożena Rostkowska (ZAŚ PAN), Kapłani w Dolnej Nubii 

 

godz. 18.30 (aktualności)

 

prof. dr hab. Zsolt Kiss (ZAŚ PAN), Podwodne badania archeologiczne w zatoce Abu Kir koło Aleksandrii

dr Ryszard Pankiewicz (Bochum, Niemcy), Symbolika księgi świecie starożytnym

ks. dr Lucjan Bielas (PAT), Wykopaliska w Aguntum (Austria)9 czerwca 2006 roku (piątek)

godz. 9.00     

 

ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz (KUL), Godność i symbolika ołtarza w wypowiedziach Ojców Kościoła

ks. prof. dr hab. Norbert Widok (U. Opolski), Ołtarz w eklezjologii Ignacego Antiocheńskiego

ks. prof. dr hab. Mariusz Szram (KUL), Duchowa semantyka terminu „ołtarz” w teologii Orygenesa

ks. dr Jan Żelazny (PAT, Kraków), Wdowa i sierota jako chrześcijański ołtarz

dr Monika Wójcik (KUL), Res sacrae w prawie justyniańskim (Ołtarz jako res extra commercium divini iuris w prawie poklasycznym)

mgr Anna Stróż (KUL), Depositio reliquiae w bazylikach IV-V  w.

dr Zygmunt Kalinowski (UG), Przestrzenie naznaczone liturgią

dr Daniel Próchniak (KUL), O kapłanach i ołtarzach w późnoantycznej Armenii 

 

godz. 15.00   

 

dr Tadeusz Gołgowski (UKSW), Ołtarz i jego otoczenie w Nubii chrześcijańskiej

dr Małgorzata Martens-Czarnecka (ZAŚ PAN), Kapłani-donatorzy malowideł w klasztorze na komie H w Dongoli

dr Ida Ryl-Prejbisz (ZAŚ PAN), Przegrody ołtarzowe w Nubii

prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL), Ołtarz w sztuce wczesnochrześcijańskiej

dr Joanna Szczęsna (KUL), Motyw „Mszy Świętego Grzegorza” w średniowiecznej sztuce polskiej

mgr Marcin Pastwa (KUL), „Msza św. Grzegorza” Grzegorza Bednarskiego   

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 14:59 - Ireneusz Marciszuk