• Kandydat na studia doktoranckie w KUL musi spełnić szczegółowe warunki kwalifikacji na wybrany przez siebie kierunek studiów doktoranckich.
  • Liczbę miejsc na I roku studiów doktoranckich ustala Rektor.
  • Dziekani do 31 maja podają do publicznej wiadomości planowaną liczbę miejsc oraz termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
  • Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie przeprowadza komisja powołana przez radę wydziału do dnia 20 września.
  • Kandydat zakwalifikowany na studia doktoranckie w KUL zobowiązany jest w terminie do dnia 30 września złożyć oświadczenie o podjęciu studiów doktoranckich pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.
  • Od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia doktoranckie przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2009, godz. 16:29 - Andrzej Zykubek