Szanowni Państwo niniejszym mamy okazję zaprosić was na konferencje na temat nowych kierunków zmian w Polskim systemie prawa cywilnego - Quo Vadis Iuris Civilis. Konferencja odbędzie się 15 maja 2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Postępujący rozwój gospodarczy państwa Polskiego na przestrzeni lat dostarcza coraz więcej wątpliwości w sposobach stosowania prawa jak i dostosowywania go do nowych potrzeb. Prawo prywatne, jako dziedzina wywodząca się jeszcze szeroko pojętego prawa rzymskiego zawsze podkreśla potrzebę ochrony jednostki oraz podstawowej komórki społecznej rodziny.

Prawo cywilne mające chronić prawa podmiotowe, obrót gospodarczy czy też powiązania pomiędzy wspomnianymi podmiotami ulega ciągłym zmianom, a wykrystalizowanie idealnych norm prawnych nie jest w rzeczywistości możliwe.

Celem konferencji będzie dokonanie analizy zmian regulacji prawnych w różnych działach prawa cywilnego, zarówno w rozumieniu teoretycznym, także ze spojrzeniem na sukcesu oraz porażki polskiego prawodawcy, a także spojrzenie na konsekwencje, jakie mogą nieść ze sobą przyszłe proponowane zmiany w prawie cywilnym.

Dlatego też ważkim tematem do dyskursu jest tematyka zmian w szeroko pojętym prawie prywatnym.

Abstrakty można przesyłać do 8 maja 2019 roku.
Przewidywana długość wystąpienia to 15-20 minut.
Abstrakt powinien liczyć do 2000 znaków ze spacjami.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
https://drive.google.com/open?id=1n7TbqbaWeCjz7jP8P-_A8zgZk55TCW206qRLc39DMQY

Osoby zainteresowane biernym, certyfikowanym udziałem prosimy o rejestrację na stronie:
https://drive.google.com/open?id=1YF6U5S_oqRwH4-lHN97u8gEh4_1q7nMOi6qUEzHdA0M

Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, godz. 15:04 - Bartłomiej Grzeluszka