12 kwietnia 2019r. na naszym Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Standardy poprawnej legislacji – teoria i praktyka”.

Co można powiedzieć o tak poważnym gatunkowo wydarzeniu? Żadna z zaplanowanych sesji naukowych nie zakończyła się w zaplanowanym czasie!
Każde spośród zaplanowanych 20 minutowych dyskusji uległo przedłużeniu ponad 40 minutowych dyskursów naukowych. Zaraz potem rozpoczynały się równie ciekawe rozmowy kawowe!


Problematyka właściwego prawodawstwa została poruszona wielotorowo. Zarówno wspomniano o kwestiach teoretycznych, jednocześnie zaraz potem debatowano na tematy praktyczne dotyczące zarówno tego jak jest, a jak powinno być.
Poruszono także tematykę kształcenia na wydziałach prawa zarówno wykładni, jak i potrzeby nauczania właściwej konstrukcji aktów prawnych. Różnorodne zdania były także słyszalne na temat aplikacji legislacyjnej.

Podsumowując to jakże ciekawe wydarzenie dotykające tak ważkich kwestii zwieńczyło oraz zakończyło XXVI Tydzień Prawników!

Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 16:12 - Bartłomiej Grzeluszka