Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego” odbyła się 12 grudnia 2014 r. o godz. 10 w sali C–1031 Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Rok 2015 był bez wątpienia rokiem szczególnym dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nadeszła bowiem nowa era w rodzimej procedurze karnej – era równorzędności stron procesu.

Czy sędziowie i prokuratorzy podołają wyzwaniom, jakie przed nimi staną w nowej rzeczywistości?

Czy odnajdą się w nowych rolach?

Czy zmiany, jakie wymusi nowelizacja Kodeksu postępowania karnego doprowadzą do orzekania sprawiedliwszych wyroków?

Na te, jak i inne pytania odpowiedzi poszukiwali prelegenci podczas konferencji. Oczywiściee nie zabrakło burzliwej dyskusji.

 

Szczególne podziękowania składamy Pani dr hab. Małgorzacie Wąsek-Wiaderek prof. KUL, która wygłosiła niezwykle ciekawy referat, zadawała trafne pytania zapoczątkowujące liczne rozważania a przede wszystkim wsparła organizację tego przedsięwzięcia dobrą radą.

 

Plan konferencji..

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2015, godz. 20:04 - Mateusz Gabryel