Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL i Sekcja Teologii Pastoralnej UKSW

zapraszają na ogólnopolskie sympozjum pt. 

WYZWANIA DUSZPASTERSKIE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE.

50 LAT INSPIRACJI SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

Lublin, 15 maja 2013 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Jana Pawła aula C-1031

 

 

9.00 – Otwarcie sympozjum – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL

9.15 – Wprowadzenie do sympozjum – o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, KUL

 

Sesja pierwsza – przewodniczy ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

9.30 – Kontekst społeczno-kulturowy duszpasterstwa w Polsce – ks. dr hab. Kazimierz Święs, KUL

9.50 – Duszpasterstwo inspirowane mistagogią jako odpowiedź na współczesne wyzwania duszpasterskie – ks. dr Mieczysław Polak, UAM

10.10 – Zadania pastoralne biskupów – ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL

10.30-11.00 – Przerwa

 

Sesja druga – przewodniczy ks. dr Tomasz Wielebski, UKSW  

11.00 – Aktualne wyzwania pastoralne dla prezbiterów – ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL

11.20 – Diakon jako podmiot duszpasterstwa – ks. dr hab. Edmund Robek SAC, prof. UKSW

11.40 – Areopagi życia konsekrowanego – ks. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, prof. UKSW

12.00-12.20 – Przerwa

 

Sesja trzecia – przewodniczy ks. dr Jacek Goleń, KUL

12.20 – Apostolskie zaangażowanie laikatu w Kościele w Polsce – ks. dr hab. Dariusz Lipiec, KUL

12.40 – Apostolat rodziny naglącą potrzebą Kościoła – ks. dr Zbigniew Zarembski, UMK

13.00 – Odnowa parafii w świetle eklezjologii komunii – ks. dr hab. Bogdan Biela, prof. UŚ

13.20 – Dyskusja

13.40 – Podsumowanie sympozjum – o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, KUL

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013, godz. 22:31 - Marek Fiałkowski