IV Edycja Konkursu - Moją młodość buduję potęgą dobra

 

Urok młodości - to jest odkrycie świata wewnętrznego,

mojego wewnętrznego „ja". Odkrywamy więc siebie: odkrywamy w sobie

człowieka wewnętrznego z jego właściwościami, talentami,

szlachetnymi pragnieniami, ideałami ...

Jan Paweł II, Kraków 1987 r.

 

 

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje konkurs na pracę pisemną pt.:

 

„W MOJEJ MŁODOŚCI

WZRASTAM W LATACH, MĄDROŚCI I ŁASCE".

 

Praca powinna mieć charakter świadectwa swojego życia, a nie rozprawki lub innej formy literackiej na dany temat.  

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace w wydruku komputerowym wraz z dyskietką lub płytą należy nadesłać do dnia 15 grudnia 2008 na adres Katedry:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

Instytut Pedagogiki

ul. Aleje Racławickie 14

20 - 950 Lublin

 

Wymagania techniczne druku:

•-         czcionka Times New Roman

•-         rozmiar czcionki 12

•-         interlinia 1.5

•-         przypisy w stopce dolnej

 

Najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie książki pt:

„Młodzież jakiej nie znacie" seria D.

 

Praca powinna zawierać kartę informacyjną oraz oświadczenie dotyczące zgody na druk pracy. Oceniane będą tylko prace zawierające kartę informacyjną i oświadczenie

Pobierz kartę informacyjną tutaj 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu tutaj

Na zwycięzców czekają nagrody!

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2008, godz. 21:29 - Beata Komorowska