W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam konkurs dotyczący finansowania międzynarodowych zespołów projektowych.

 

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL, których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 czerwca 2019 r. w Biurze RID, GG-371.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie:www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl   

tel. 81 445 4338