Kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL można zgłaszać do dn. 22 czerwca 2020 r., w formie papierowej do godz.15.30 w Sekretariacie WNS (C-548), w formie elektronicznej do godz. 24.00 na adres mailowy wns@kul.pl.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020, godz. 12:40 - Maria Mazurek-Olszowa