IV Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej


6 kwietnia 2016 r. w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji "LEXALIA 2016" Instytut Administracji po raz czwarty organizuje konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu Konstytucji RP oraz ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Test przewidziany jest dla grupy 120 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w teście decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 marca 2016 r.
Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu, który zostanie wyłoniony spośród maturzystów, jest indeks na kierunek studiów Administracja na rok akademicki 2016/2017!
Laureaci II i III miejsca oraz wyróżnieni uczestnicy otrzymają również atrakcyjne nagrody: tablety, powerbanki, nagrody książkowe wydawnictw o profilu prawniczym i administracyjnym, w tym podręczniki akademickie, bony do księgarni, gadżety KUL i inne.
Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie!

Koordynator IV Ogólnopolskiego Testu
Wiedzy o Administracji Publicznej

dr Bożena Anna Czech-Jezierska


 

Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej - informacje

Regulamin edycji 2016

Archiwum edycji

Kontakt

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 11:19 - Adam Jankowski