Aktualności

Ogólnopolski Zjazd Romanistów

W dniach 2-4 września 2022 r. w Mrągowie odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Romanistów pod hasłem „Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego”. Zjazd jest współorganizowany przez Katedrę Prawa Rzymskiego KUL, Katedrę Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz Instytut De Republica, a jego celem jest dokonanie przeglądu aktualnego zakresu badań polskiej romanistyki. Ponieważ w ostatnim czasie grono naukowe reprezentujące tę dyscyplinę pożegnało kilku jej przedstawicieli, spotkanie naukowe będzie obejmowało również stosowne wspomnienia właśnie im dedykowane, w szczególności jedna z sesji zostanie poświęcona in memoriam Profesorowi Wiesławowi Mossakowskiemu.
Tematem przewodnim kolejnych części zjazdu będą rzymskie urzędy, zarówno republikańskie, jak i okresu cesarstwa oraz ich recepcja w Europie. Usytuowanie tego zagadnienia w centrum zainteresowania środowiska romanistycznego ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat roli odgrywanej przez urzędników w starożytnym Rzymie, ich wpływu na ówczesne prawo publiczne i prywatne, jak również oddziaływania rzymskiej magistratury na organizację i kompetencje urzędów w okresie późniejszym.

Program