Szanowni Państwo!

 

Z ogromną radością pragniemy ogłosić i zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Patrystyczną, która będzie miała miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w dniach 18-20 października 2022.

Tematem konferencji będzie: Chrześcijanie epoki patrystycznej wobec świata przyrody.

 

Kwestie ekologii i odniesienia chrześcijan do otaczającego ich świata stworzonego nie są domeną tylko współczesności. Również dzieła okresu patrystycznego zawierają interpretacje i wskazówki dotyczące relacji człowiek – Bóg – stworzenie. Świadczą o tym choćby komentarze Ojców do heksameronu, czyli teologiczna, historyczna i filozoficzna refleksja nad sześcioma dniami stworzenia, opisanymi w Księdze Rodzaju. W centrum znajduje się zarówno przyroda ożywiona, jak i nieożywiona. Obie są wyrazem wszechmocy Boga, a zarazem dowodem na Jego istnienie. Podczas IV Międzynarodowej Konferencji Patrystycznej organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II chcemy przypomnieć i pogłębić intuicje i interpretacje pisarzy wczesnochrześcijańskich na temat wskazanej powyżej relacji oraz odniesienia człowieka do otaczającego go świata przyrody stworzonej przez Boga. Chcemy przemyśleć jakie wzorce i podejścia do świata przyrody, ożywionej i nieożywionej, współczesny człowiek może przejąć od chrześcijan epoki patrystycznej, na ile są one dzisiaj aktualne, ale także na ile wpisywały się one w ówczesny kontekst filozoficzny i teologiczny, a na ile były oryginalne wobec poglądów pogańskich. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy antyku chrześcijańskiego.

 

W przypadku wygłoszenia referatu po polsku należy przedstawić jego angielską wersję, która zostanie udostępniona uczestnikom zagranicznym.

 

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej i będzie transmitowana online. Obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 150 PLN (50 Euro/50$) przy udziale stacjonarnym i 100 PLN (35 Euro/35$) online. Szczegóły płatności, kwestie logistyczne (noclegi i link online) zostaną przekazane w późniejszym czasie.

 

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w tomie Studia Patristica.

 

Zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia, abstraktem i krótkim CV naukowym (max 2000 znaków) prosimy przesyłać na adres: patristic@kul.pl do dnia 15 lutego 2022.

 

Autor: Marcin Wysocki
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2021, godz. 18:20 - Marcin Wysocki