Opłata za uczestnictwo w Kongresie w wysokości:

 

  • dla pracowników naukowych - 500zł (obejmuje przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację ebook oraz wydanie papierowe dla uczestników w sesji plenarnej)
  • dla doktorantów KUL - 150 zł (obejmuje udział w sesji plakatowej z możliwością publikacji ebook, materiały konferencyjne, przerwy kawowe)
  • dla przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń na rzecz rodziny oraz rodziców  realizujących edukację domową dzieci (warunkiem jest aktywny udział w kongresie, tzn. wystąpienie) - wstęp wolny (obejmuje przerwy kawowe,  materiały konferencyjne oraz publikację ebook)

 

Należy ją przelać na konto bankowe Fundacji o numerze: BOŚ SA O/LUBLIN 86154011442001640270070002 z dopiskiem: „Kongres Rodziny” do dnia 14.06.15 r.

Upoważniam  Fundację Rozwoju KUL Jana Pawła II do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy za uczestnictwo w Kongresie: „OBUDZIĆ (NIE)ODKRYTY POTENCJAŁ RODZINY. Rodzina pyta i odpowiada”

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 14:50 - Marek Jeziorański