Opiekunowie poszczególnych lat w roku akademickim 2018/2019

PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

I rok

dr Klaudia Martynowska

II rok

dr Lidia Pietruszka

III rok

dr hab. Beata Jakimiuk

PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie

Rok studiów

I rok

dr Magdalena Parzyszek

dr Małgorzata Łobacz

II rok

dr Iwona Szewczak

E-PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

I rok

ks. dr Marek Jeziorański

II rok

III rok

E-PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie

Rok studiów

I rok

ks. dr Marek Jeziorański

II rok

PEDAGOGIKA SPECJALNA I˚ - studia licencjackie

Rok studiów

I rok

dr Anna Szudra-Barszcz

II rok

dr Renata Kołodziejczyk

III rok

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

PEDAGOGIKA SPECJALNA II˚ - studia magisterskie

Rok studiów

I rok

dr Aleksandra Borowicz

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019, godz. 01:25 - Agnieszka Linca-Ćwikła