BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES – MIESZANE KURSY INTENSYWNE (BIPy)

 

Są to krótkoterminowe kursy intensywne (od 5 do 30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową częścią wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony) – za minimum 3 ECTS (1 ECTS = 30 godz. dydaktycznych pracy studenta, włączając w to pracę własną studenta).

 

BIP-y powinny zapewniać element innowacyjności w porównaniu z istniejącymi programami lub kursami poprzez włączenie zagadnień składających się z treści specjalistycznych, które nie są nauczane/oferowane w ramach standardowych programów.

Uczestnicy muszą mieć zapewniony dostęp do nowych perspektyw w danym obszarze. BIP powinien zatem charakteryzować się unikatowym programem, który urozmaici istniejące kursy na uczelniach partnerskich i uczelni go organizującej. Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów łączących mobilność fizyczną i wirtualną, mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do studentów z różnych kierunków i cykli studiów. 

 

BIP-y mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. BIP musi być związany ze szkoleniem i kształceniem, a nie badaniami.

 

Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym (przed lub po mobilności fizycznej).

 

Komponent wirtualny musi zapewnić osobom uczącym się przestrzeń do wspólnej i jednoczesnej pracy on-line nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego.

 

I TURA naboru wniosków : od 15.06.2022-28.06.2022

II TURA naboru wniosków: styczeń 2023 (ogłoszenie wkrótce)

 

Sekcja Mobilności Akademickiej, GG203, tel. 445 4185, e-mail: erasmus@kul.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji Blended Intensive Programme na KUL:

 

 

Zasady naboru i realizacji BIP na KUL

 

Wniosek o organizację BIP na KUL

 

Klauzula RODO