W związku z wejściem w życie Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prosimy studentów o zapoznanie się z poniższymi informacjami o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu:

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020, godz. 16:39 - Ewa Pajdowska