Zasady studiowania w Kolegium MISHuS (Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych) określają Zasady Studiowania w Kolegium MISHuS.

 

Zasady Studiowania w Kolegium MISHuS - plik pdf

 

Studenci MISHuS poszukują różnorodnych, niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, które naturalnie wykraczają poza obszar jednego kierunku studiów. W odpowiedzi na indywidualne preferencje Kolegium MISHuS oferuje możliwość studiowania na pięciu wydziałach jednocześnie (Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji).

Student MISHuS uzyskuje dyplom licencjacki bądź magisterski na następujących kierunkach:

 

Student MISHuS, po uprzednim (zgodnie z zasadami studiowania Kolegium MISHuS) zdobyciu tytułu licencjata z jakiegokolwiek innego kierunku oferującego taki stopień, może także uzyskać dyplom magisterski na kierunkach:

 

 

Od roku akademickiego 2017/2018 istnieje możliwość w ramach Kolegium MISHuS realizacji studiów na kierunkach teologia, prawo, psychologia w systemie studiów jednolitych magisterskich.

 

Praca dyplomowa studenta MISHuS powstaje na kierunku, którego minimum programowe realizował konsekwentnie podczas studiów. Dyplom ukończenia studiów licencjackich, bądź magisterskich, obok nazwy kierunku wiodącego, poświadcza tok studiowania w trybie międzywydziałowym. W suplemencie widnieją także wszystkie zajęcia spoza głównego zestawu przedmiotowego.
 

Uwaga!

Jedyną drogą do podjęcia studiów w ramach Kolegium MISHuS jest postępowanie kwalifikacyjne w trybie rekrutacji na I rok. Jeśli student przyjęty na MISHuS jest w trakcie studiów na innym kierunku KUL, zobowiązany jest do wyboru jednego z nich, ponieważ MISHuS nie może być traktowany jako drugi kierunek.

 

 

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2021, godz. 18:04 - Andrzej Zykubek