PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne I stopnia) - wykaz zajęć odbywających się stacjonarnie:

 1. Genetyka (ćwiczenia)
 2. Badanie fizykalne (ćwiczenia)
 3. Podstawy pielęgniarstwa (ćwiczenia)
 4. Organizacja pracy pielęgniarskiej (ćwiczenia)
 5. wszystkie zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne I stopnia) L - wykaz zajęć odbywających się stacjonarnie:

 1. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (ćwiczenia)
 2. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (ćwiczenia)
 3. Podstawowa opieka zdrowotna (ćwiczenia)
 4. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (ćwiczenia)
 5. Podstawy ratownictwa medycznego (ćwiczenia)
 6. wszystkie zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne II stopnia) - wykaz zajęć odbywających się stacjonarnie:

 1. Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: choroba nowotworowa (ćwiczenia)
 2. Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego, ból (ćwiczenia)
 3. Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego (ćwiczenia)
 4. Zarządzanie w pielęgniarstwie (ćwiczenia)
 5. wszystkie zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu (studia stacjonarne I stopnia)

 

I rok II semestr:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Tryb zajęć

1.

Biologia roślin

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

2.

Dendrologia

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

3.

Fizjografia

wykład

zdalnie

ćwiczenia

zdalnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

4.

Geometria wykreślna

wykład

zdalnie

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

5.

Grafika inżynierska - CAD 3D

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

6.

Historia sztuki ogrodowej

wykład

zdalnie

ćwiczenia

zdalnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

7.

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe

wykład

zdalnie

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

8.

Rysunek odręczny

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej


II rok IV semestr:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Tryb zajęć

1.

Fitosocjologia

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

2.

Geodezja

konwersatorium

zdalnie

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

3.

Gleboznawstwo

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

4.

Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych II

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

5.

Komponowanie ozdobnych roślin zielnych

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

6.

Forma w przestrzeni

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

7.

Podstawy ergonomii w architekturze krajobrazu

wykład

zdalnie

8.

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach sakralnych i służby zdrowia

wykład

zdalnie

9.

Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

wykład

zdalnie

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

10.

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach sakralnych

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach służby zdrowia

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej


III rok VI semestr:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Tryb zajęć

1.

Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo

wykład

zdalnie

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

2.

Ekonomia i zarządzanie w architekturze krajobrazu

warsztaty

zdalnie

3.

Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

4.

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - zieleń osiedli mieszkaniowych

wykład

zdalnie

5.

Przyrodnicze podstawy architektury krajobrazu

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

6.

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

konwersatorium

zdalnie

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

7.

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - osiedlowy ogród naturalistyczny

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - osiedlowy ogród patrona

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - osiedlowy ogród zmysłów

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

8.

Warsztaty

pracownia warsztatowa

hybrydowo

9.

Seminarium inżynierskie

seminarium

hybrydowo

 

Architektura krajobrazu (studia stacjonarne II stopnia)

 

I rok I semestr:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Tryb zajęć

1.

Planowanie przestrzenne

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

2.

Inżynieria krajobrazu

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

3.

Ochrona krajobrazu

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

4.

Kreacja artystyczna

konwersatorium

hybrydowo

5.

Metody waloryzacji krajobrazu

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

6.

Projektowanie graficzne

ćwiczenia

praktyczne – stacjonarnie

7.

Projektowanie wielkoprzestrzenne

wykład

zdalnie

ćwiczenia

hybrydowo

zajęcia terenowe

decyzja w terminie późniejszym zależna od sytuacji epidemicznej

8.

Wykłady monograficzne

wykład

zdalnie

9.

Projektowanie krajobrazu i przestrzeni publicznych

seminarium

hybrydowo

pracownia

hybrydowo

10.

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

seminarium

hybrydowo

pracownia

hybrydowo

 

I rok III semestr:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Tryb zajęć

1.

Wykłady monograficzne

wykład

zdalnie

2.

Projektowanie krajobrazu i przestrzeni publicznych

seminarium

hybrydowo

pracownia

hybrydowo

3.

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

seminarium

hybrydowo

pracownia

hybrydowo

 

BIOTECHNOLOGIA

Biotechnologia stacjonarne I stopnia:

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Tryb zajęć

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin

ćwiczenia

stacjonarnie

Techniki chormatograficzne

ćwiczenia

stacjonarnie

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

Chemia fizyczna

ćwiczenia

stacjonarnie

Ćwiczenia

ćwiczenia

stacjonarnie

stacjonarnie

Chemia organiczna – kurs rozszerzony

Chemia organiczna – kurs podstawowy

ćwiczenia

stacjonarnie

ćwiczenia

stacjonarnie

Biologia molekularna

ćwiczenia

stacjonarnie

Inżynieria genetyczna

ćwiczenia

stacjonarnie

Genetyka

ćwiczenia

stacjonarnie

Mikrobiolologia medyczna

ćwiczenia

stacjonarnie

Kultury komórkowe i tkankowe

ćwiczenia

stacjonarnie

Immunologia – kurs podstawowy

ćwiczenia

stacjonarnie

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

ćwiczenia

stacjonarnieBiotechnologia stacjonarne II stopnia:

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Tryb zajęć

Biotechnologia ścieków i materiałów odpadowych

ćwiczenia

stacjonarnie

Materiały nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii

ćwiczenia

stacjonarnie

Wybrane zagadnienia z metabolizmu

ćwiczenia

stacjonarnie

Specjalistyczny język nowożytny – język angielski

ćwiczenia

stacjonarnie

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

seminarium

stacjonarnie

Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków

 

pracownia dyplomowa

stacjonarnie

Biosyntezy

pracownia dyplomowa

stacjonarnie

Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej

Pracownia dyplomowa

stacjonarnie

Roślinne substancje bioaktywne

Pracownia dyplomowa

stacjonarnie

Toksykologia molekularna

ćwiczenia

stacjonarnie

 

Biotechnologia stacjonarne I stopnia grupa w języku angielskim:

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Tryb zajęć

Mathematics with statistics in biology

ćwiczenia

stacjonarnie

Basics of plant cytophysiology and ontogenesis

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Chromatographic techniques

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Physical chemistry

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Organic chemistry – basic course

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Genetic engineering

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Genetics

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Molecular biology

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Cultures of plant and animal cells and tissues

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Immunology – extended course

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Analytical methods in biotechnology - basic course

 

ćwiczenia

stacjonarnie

Molecular basis of cellular signaling

 

seminarium

stacjonarnieAutor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2021, godz. 12:20 - Ewa Pajdowska